Gościniec u Magdy

Gościniec u Magdy ma swoją  siedzibę w Jaśkowie. Jest to obszar o wyjątkowej wartości botaniczno – zoologicznej. Okoliczne lasy zamieszkane są przez najróżniejsze gatunki zwierząt, w tym gatunki chronione jak orzeł bielik, rybołów czy bocian czarny. Piękny krajobraz w połączeniu w wieloma gatunkami zwierząt i ptaków tworzy niezapomniane wrażenia. Takie sąsiedztwo zobowiązuje. Dokładamy więc wszelkich starań aby prowadzić działalność w zgodzie z naturą. Mamy do tego celu prawidłową infrastrukturę, dbamy o otaczające nas tereny zielone, oszczędnie gospodarujemy energią i wodą.

Ochrona środowiska naturalnego jest dla nas ważna. Prowadzimy działania względem zmniejszenia zużycia czynników energetycznych, świadomość ekologiczna naszych pracowników jest istotnym elementem funkcjonowania Gościńca u Magdy.

Energia elektryczna jest głównym medium konsumowanym przez Gościniec. Z tego względu nieustannie dążymy do zmniejszenie jej zużycia. Pożądany efekt uzyskujemy poprzez wymianę odbiorników mocy oraz modernizację oświetlenia.